Bliv medlem
Note: Bruges til at modtage SMS-nofikationer.
Note: bruges f.eks. ved delt forældremyndighed, hvor begge ønsker notifikationer.
For at angive flere e-mailadresser, adskilles disse med semikolon ";".
Du skal være mindst 18 år for at melde dig ind online, er du under 18 år skal du henvende dig i vores center med en værge eller få en værge til at udfylde en værgeerklæring og sende den til medlem@hydr-esport.com.
Du kan hente værgeerklæring her
()
()